Nieuws


Contactformulier en email adres


Belangrijk bericht:

Helaas hebben wij ons contactformulier en bijhorend e-mailadres tijdelijk buiten gebruik moeten stellen. Een 'leukerrik' heeft gemeend een script te moeten schrijven waardoor ons contact e-mailadres overbelast werd. Aan een oplossing hiervoor wordt op dit moment gewerkt. Wij zullen berichten wanneer het contactformulier weer gebruikt kan worden.

Onze verontschuldigingen hiervoor!

Bestuur v.v. K.C.V.O.