Nieuws


In memoriam Frits Allersma


Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het bericht dat op 15 september op 83-jarige leeftijd ons gewaardeerde lid Frits Allersma plotseling is overleden.

Frits was de afgelopen vijf jaar een enthousiaste deelnemer aan het jeu de boules dat wekelijks bij onze vereniging wordt gespeeld. Hij zal niet alleen door die afdeling binnen onze club, maar ook door de overige leden zeer worden gemist.

Wij wensen zijn directe nabestaanden veel sterkte toe.

Bestuur KCVO.