Aannamebeleid


Informatie

vv KCVO wil graag de zaken binnen de vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Het is voor ons belangrijk dat onze (jeugd)leden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Maatregelen nemen om seksuele intimidatie en/ of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.
Om deze reden hebben we binnen vv KCVO een aannamebeleid opgesteld, waarin één of meerdere van onderstaande stappen worden gehanteerd:

1. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met ten minste twee leden van de Technische Commissie of Bestuursleden;
2. Het controleren van referenties (indien mogelijk);
3. Het is verplicht dat de medewerker een eigen Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt. vv KCVO zal de medewerker hierin ondersteuning geven
4. De medewerker wordt bekend gemaakt met de gedragscode van vv KCVO en deze dient te worden ondertekend bij aanname;
5. De medewerker wordt lid van de KNVB. Daarnaast kan vv KCVO er voor kiezen om de medewerker een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) te laten tekenen. Daarmee valt de medewerker onder het tuchtrecht van de KNVB